Undersökning om elnätsanvändning

För att vi ska kunna planera utbyggnaden av framtidens elnät i Kungälv behöver vi bättre förstå hur solceller och elbilsladdning i hemmet påverkar elnätet. Hjälp oss gärna med detta genom att svara på frågorna i undersökningen nedan.

Enkäten tar cirka 2 minuter att besvara och ger oss viktig information för att långsiktigt fortsatt kunna distribuera el på ett hållbart sätt. Undersökningen gör vi i samarbete med Göteborgs universitet i form av ett kandidatarbete som kommer ligga till grund för att skapa hjälpmedel inför dimensionering av framtidens elnät.

Tack för din medverkan.

 
Direktverkande el
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/luft- eller luft/vatten-värmepump
Frånluftsvärmepump
Pellets/ved
*Annat (var god specificera nedan)
 
Nej
Ja, och laddar mestadels hemma
Ja, men laddar mestadels inte hemma
 
Ja
Nej
 
  Sidan uppdaterades: