Priser för elnät 2023

Nätpriser Mätarsäkring 16 - 63A

Total avgift = Abonnemangsavgift + Elöverföringsavgift

Abonnemangsavgift

Abonnemangsklass

Huvudsäkring (ampere)

Abonnemang kr/år exkl. moms

Abonnemang kr/år inkl. moms

00

16 (lägenhet)

1515

1894

01

16

2665

3331

02

20

3070

3837

03

25

3905

4881

04

35

5295

6619

05

50

7485

9356

06

63

9400

11750

 

Elöverföringsavgift


Taxa 16A-63A

Exkl moms och elskatt

18,10 öre/kWh

Inkl moms och elskatt*

71,62 öre/kWh

*Energiskatt från 1 januari 2023 är 39,20 öre/kWh och läggs på elnätsavgiften.

Allmänna bestämmelser

Lägenhetsabonnemang: Tariff 0100 (Enkeltariff 16A) är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus där fastigheten har en anslutningspunkt med gemensam servisledning och servissäkring för minst fyra abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter och ett särskilt abonnemang för husets allmänna behov, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Vid mätarsäkring över 63 A: Tillämpas effekttariff. Kontakta oss för vidare information.

Vid tillfälliga abonnemang: Tillämpas taxor enligt särskilt tarifftryck.

Moms: Beräknas fn. med 25 % på samtliga avgifter. Priser angivna inklusive moms har avrundats.

Svensk Energis allmänna avtalsvillkor för elnät till näringsverksamhet resp. för konsumenttillämpas. (Nät 2012 N och NÄT 2012 K)

Effekttariff lågspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

  Fast avgift

  10 900 kr/år

  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)

  112 kr/kW, mån

  Reaktiv effekt (överuttag)

  30 kr/kVAr, mån

   
 • Elöverföringsavgift
 • Elöverföringsavgift

  10,8 öre/kWh

  Elöverföringsavgift inkl elskatt

  50,0 öre/kWh

 Effekttariff högspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

 • Fast avgift

  19 800 kr/år

  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)

  88 kr/kW, mån

  Reaktiv effekt (överuttag)

  20 kr/kVAr, mån

 • Elöverföringsavgift

  Elöverföringsavgift

  10,8 öre/kWh

  Elöverföringsavgift inkl elskatt

  50,0 öre/kWh

   

Alla priser exklusive moms där inget annat anges. 

 Tillämpningsbestämmelser

 1. Leverantören bestämmer leveransspänning.
 2. Fast avgift erlägges enligt tariff och debiteras med en tolftedel per månad.
 3. Effektavgiften debiteras under tiden januari - mars och november - december, avgiften debiteras för högsta värdet per timma (kW) uttaget måndag - fredag mellan kl. 06-22.
 4. Energiavgifter debiteras månadsvis utgående från varje månads energiuttag.
 5. Elleverans omfattar även leverans av reaktiv effekt (kVAr) som får uppgå till högst 25% av utnyttjad aktiv effekt. Om leveransförhållandena medger kan högre reaktiv effekt tillhandahållas mot särskild avgift.
 6. Överuttag av reaktiv effekt debiteras under tiden januari – mars och november – december, avgiften erlägges för varje kVAr som går över gränsen på 25% av utnyttjad aktiv effekt (kW) uttaget mellan kl. 06-22 måndag - fredag.
 7. Om kunden begär förhöjd leveranssäkerhet, tillkommer en extra engångsavgift, dessutom kan andra avgifter eller villkor bli aktuella.
 8. Kungälv Energi AB äger rätt att utfärda de närmare bestämmelser som erfordras beträffande tillämpning och tolkning av tarifferna.
 9. I övrigt gäller NÄT 2012 K och NÄT 2012 N eller ”Allmänna avtalsvillkor för leverans vid högspänning”.
  Sidan uppdaterades: