Priser för elnät 2021

Nätpriser Mätarsäkring 16 - 63A

Total avgift = Abonnemangsavgift + Elöverföringsavgift

Abonnemangsavgift

 • AbonnemangsklassHuvudsäkring (ampere)Abonnemang kr/år exkl. momsAbonnemang kr/år inkl.moms
  00 16 (lägenhet) 1290 1613
  01 16 2270 2838
  02 20 2615 3269
  03 25 3325 4156
  04 35 4510 5638
  05 50 6375 7969
  06 63 8005 10006

Elöverföringsavgift

 •   Taxa 16A-63A
  Exkl moms och elskatt 16,6 öre/kWh
  Inkl moms och elskatt* 65,25 öre/kWh

*Elskatten från 1 januari 2021 är 35,6 öre/kWh och läggs på elnätsavgiften.

Allmänna bestämmelser

Lägenhetsabonnemang: Tariff 0100 (Enkeltariff 16A) är avsedd för bostadslägenheter i flerbostadshus där fastigheten har en anslutningspunkt med gemensam servisledning och servissäkring för minst fyra abonnemang varav minst tre avser bostadslägenheter och ett särskilt abonnemang för husets allmänna behov, dock ej kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus.

Vid mätarsäkring över 63 A: Tillämpas effekttariff. Kontakta oss för vidare information.

Vid tillfälliga abonnemang: Tillämpas taxor enligt särskilt tarifftryck.

Moms: Beräknas fn. med 25 % på samtliga avgifter. Priser angivna inklusive moms har avrundats.

Svensk Energis allmänna avtalsvillkor för elnät till näringsverksamhet resp. för konsumenttillämpas. (Nät 2012 N och NÄT 2012 K)

Effekttariff lågspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

  Fast avgift

  8 500 kr/år

  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)

  98,5 kr/kW, mån

  Reaktiv effekt (överuttag)

  30 kr/kVAr, mån

   
 • Elöverföringsavgift
 • Elöverföringsavgift

  9,5 öre/kWh

  Elöverföringsavgift inkl elskatt

  45,1 öre/kWh

 Effekttariff högspänning

 • Total avgift = Fast avgift + Elöverföringsavgift + Effektavgift + eventuell reaktivt överuttag.

 • Fast avgift

  15 000 kr/år

  Effektavgift
  (Jan-Mars, Nov-Dec kl. 06.00-22.00 Mån-Fre)

  78,0 kr/kW, mån

  Reaktiv effekt (överuttag)

  20 kr/kVAr, mån

 • Elöverföringsavgift

  Elöverföringsavgift

  9,5 öre/kWh

  Elöverföringsavgift inkl elskatt

  45,1 öre/kWh

   

Alla priser exklusive moms där inget annat anges. 

 Tillämpningsbestämmelser

 1. Leverantören bestämmer leveransspänning.
 2. Fast avgift erlägges enligt tariff och debiteras med en tolftedel per månad.
 3. Effektavgiften debiteras under tiden januari - mars och november - december, avgiften debiteras för högsta värdet per timma (kW) uttaget måndag - fredag mellan kl. 06-22.
 4. Energiavgifter debiteras månadsvis utgående från varje månads energiuttag.
 5. Elleverans omfattar även leverans av reaktiv effekt (kVAr) som får uppgå till högst 25% av utnyttjad aktiv effekt. Om leveransförhållandena medger kan högre reaktiv effekt tillhandahållas mot särskild avgift.
 6. Överuttag av reaktiv effekt debiteras under tiden januari – mars och november – december, avgiften erlägges för varje kVAr som går över gränsen på 25% av utnyttjad aktiv effekt (kW) uttaget mellan kl. 06-22 måndag - fredag.
 7. Om kunden begär förhöjd leveranssäkerhet, tillkommer en extra engångsavgift, dessutom kan andra avgifter eller villkor bli aktuella.
 8. Kungälv Energi AB äger rätt att utfärda de närmare bestämmelser som erfordras beträffande tillämpning och tolkning av tarifferna.
 9. I övrigt gäller NÄT 2012 K och NÄT 2012 N eller ”Allmänna avtalsvillkor för leverans vid högspänning”.
  Sidan uppdaterades: