Strategisk planeringsingenjör

Kungälv Energi lokala samhällsnyttiga tjänster till medborgarna i form av Elnät, Gatubelysning, Fjärrvärme, Bredband samt Elhandel och lokalt producerad el.

Affärsområde Värme ansvarar för försäljning, produktion och distribution av fjärrvärme inom Kungälv Energi. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (skogsflis, bark och stamved). Fossilt koldioxidutsläpp sker endast i mycket liten omfattning vilket är ett resultat av ett mångårigt miljöarbete.

Strategisk planeringsingenjör, AO Värme

Vi söker nu en Strategisk planeringsingenjör inom Affärsområde Värme.

I rollen får du ett brett ansvar för Fjärrvärmens utveckling gällande nätplanering, försäljning till nya kunder samt uppföljning och rapportering till myndigheter.
Du har det övergripande ansvaret för projekteringar som utförs av interna eller externa projektörer. Du är projektägare och beställare av utbyggnadsprojekt. Vidare driver du långsiktiga utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla tekniken och affärerna.

I rollen ingår offertförfarande och ett visst projekteringsarbete för att initiera projekt. Du agerar kontaktperson för samarbetspartners/kunder och handhar diverse avtal.

Du är ett stöd för AO-chef i budget- och verksamhetsarbete. Du tar fram rutiner för det strategiska arbetet samt ansvarar för administrativa uppgifter som är kopplade till din tjänst. Du agerar som ställföreträdare till AO Chef vid behov.

Arbetsuppgifter
 • Strategisk och konkret nätplanering – distribution av fjärrvärme i det framtida Kungälv
 • Samarbeta med Kungälvs kommun avseende planarbete och skapa långsiktigt goda affärer med intressenter
 • Produktionsplanering av fjärrvärme på en övergripande nivå
 • Se till helhet - multidisciplinärt – inte bara fjärrvärme – förstå och företräda företaget även inom elnät och fiber i samarbetsprojekt
 • Medverka i arbetet med försäljning till nya kunder
 • Driva projekt – beställarroll - kalkylering och uppföljning av projekt
 • Rapportering och statistik mot myndigheter
Tillsammans med AO chef
 • Affärsutveckling – Tjänster och kundkontakt/kundvård
 • Teknisk omvärldsbevakning och utveckling av nät och system inkl. digitalisering kopplat till fjärrvärmeverksamheten
 • Strategiarbete för långsiktigt goda affärer
 • Nätdrift– management och planering
Arbetstider

Dagtid heltid, Beredskapsarbete kan förekomma

Formella kvalifikationer

Vi eftersöker följande:

 • Civilingenjör/högskoleingenjör med inriktning mot Energi, Maskinteknik eller Process, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som bedöms likvärdig
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Körkort B
Tidigare erfarenhet och kompetens

Vi eftersöker i första hand kandidater med följande erfarenhet och kompetens:

 • Minst några års erfarenhet av att arbeta med fjärrvärmenät och/eller produktionsanläggningar
 • Erfarenhet av förhandling och kundvård
 • Erfarenhet av att självständigt planera eget och andras arbete
 • Praktisk och teoretisk kunskap om energiteknik
 • Datorvana och IT mognad dvs. förmåga och vilja att hantera de olika datorprogram som finns som stödfunktioner för våra rutiner
Personliga egenskaper:
 • Ledaregenskaper
 • Analytisk
 • Kommunikativ
 • Självgående och engagerad
 • Förmåga att se helhet – generalist med spetskompetens
 • Vilja och förmåga att ta nästa steg i karriären

Eftersom vi anser att trivsel och gott kamratskap är en viktig del av vår arbetsmiljö så kommer stor vikt att läggas vid hur kandidaten bedöms passa in i vårt befintliga team. Vi letar efter en kandidat som är positiv och social, har god självinsikt och personlig mognad, gärna med glimten i ögat. Verksamhetens natur kräver också att du är affärsmässig, flexibel och lösningsorienterad samt att du står för god etik och moral.

Vi vill uppmuntra mångfald i arbetslivet. Vi väljer gärna kvinnlig sökande vid lika meriter då företaget har en övervägande del män anställda.

Vill du veta mer? kontakta Ola Thorson, Affärsområdeschef Värme tel. 0303-23 97 76
eller
Inger Atterskog, Strategisk HR-Partner AB, tel. 0707-69 08 66
som vi samarbetar med i denna rekrytering

Ansökan skickas till inger@strategiskhr-partner.se

Facklig representant: Sven Hansson, Ledarna, tel. 0706-05 05 47

Vi ser fram mot din ansökan så snart som möjligt dock senast den 29 oktober! Vi kommer att utvärdera och behandla ansökningar kontinuerligt.
  Sidan uppdaterades: