Nu förstärker vi vår värmereserv

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Sedan år 2008 har Kungälv Energi och Göteborg Energi ett samarbete som innebär att vi kan överföra värme mellan fjärrvärmenäten via en värmeväxlarstation placerad i Älvparken. Syftet med att koppla samman lokala fjärrvärmenät till större regionala nät är att det under varje tid på året ges möjlighet att utnyttja de mest effektiva produktionsanläggningarna för fjärrvärme.

Under sommaren kan Göteborg Energi exempelvis sälja sin restvärme till Kungälv Energi. Restvärme är återvunnen värmeenergi från industriprocesser. Det fina med denna återvunna energi är att ingen ytterligare förbrukning av råvaror behövs för att skapa denna. Man tar endast tillvara det som annars hade gått till spillo.

Genom att vi nu uppgraderat värmeväxlarstationen till en högre effekt kan vi i större grad överföra värmereserver mellan näten om någon driftstörning skulle inträffa under årets kalla period.  Vi har därigenom skapat en kraftigt förbättrad leveranstrygghet till en rimlig kostnad.

Värmeväxlarstationen kan nu överföra 19 Megawatt värme, en ökning på nästan 60%. Bilden visar hur en av våra 500 värmeväxlarplattor monteras.    

  Sidan skapades: