Månadsanalys för elhandel maj 2016

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

En tillbakablick på april

Vindkraften har bidragit betydligt under förväntan under april. Det är en viktig lärdom att vinden kan variera så mycket på månadsbasis och det har en klar påverkan på priset. Vårfloden hade ännu inte kommit i gång vid månadskiftet april/maj och vädret var förhållandevis kallt under april. Priset på elcertifikaten hade en svagt stigande tendens. 

Terminspriset

Sedan förra månaden har det genomsnittliga priset på hela terminskurvan stigit med strax under 2,5 öre/kWh. För det närmaste året har den försämrade hydrologiska balansen varit en viktig prisdrivande faktor. Sett över hela terminskurvan är det dock ett högre pris på kolkondenskraften som gör elen dyrare. 

Prognos

Sommaren kommer att bli betydligt dyrare i år än i fjol då det finns betydligt mindre vatten att tillgå i kraftsystemet. Det har varit mindre nederbörd och vattenkraften har körts hårdare i år vilket minskar vattentillgången. I spåren av stigande bränslepris och en ökad efterfrågan räknar vi också med ett stigande pris på kontrakten för de närmaste åren. 

Spotpriset steg något i april jämfört med mars i de tre norra elområdena. I elområde fyra blev det däremot en liten prissänkning. Två månader i rad har spotpriset överträffat nivån som rådde under vintermånaden februari. Det främsta skälet till detta var en försämrad hydrologisk balans och stigande pris på bränsle. Detta gjorde att producenterna kunde höja priset på vattnet i magasinen. För elområde 3 blev priset i april 20,32 öre/kWh.

  Sidan skapades: