Bo kustnära i Kungälv

Det finns en stor efterfrågan av att bo kustnära i Kungälv och alltfler sommarboenden byggs om till åretruntboende. Detta ställer högre krav på infrastruktur som till exempel avlopp, vatten, fiber och elnät.

Niklas Johansson har arbetat på Kungälv Energi i 21 år och det senaste året som projektledare på entreprenadavdelningen. Han är bland annat involverad i projektet VA i kustzon som drivs av Kungälvs kommun. Det innebär att tusentals Kungälvsbor som har hus längs kusten ska få kommunalt vatten och avlopp. Projektet har redan pågått under flera år, men än är det många områden kvar att ansluta. Tidigare har det varit väldigt svårt att få bygglov utmed kusten, men utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp gör det nu möjligt för fler att bygga nytt eller bygga om sina sommarstugor. I samband med att kommunen bygger ut sitt vatten och avloppsnät tittar Kungälv Energi över el- och fibernätet i de aktuella områdena.

- När det dras in vatten och avlopp blir det helt plötsligt fart i bostadsområden och det börjar byggas väldigt mycket hus. Det innebär att vi behöver se över elnätet och kanske installera fiber. Det finns ingen vinst med att kommunen gräver upp mark och vägar för att bygga kommunalt vatten, för att vi några år senare kommer och gräver upp allt igen. Därför samordnas detta och vi gör det ihop, säger Niklas Johansson.

När fler bygger hus och nya bostadsområden växer fram ställer det krav på elnätet och i samband med att kommunen gräver är det ett bra tillfälle att vädersäkra elnätet och göra det mer driftsäkert. VA i kustzon har även lett till att fler människor har fått fiber, det är mest effektivt att göra allt på en gång. Kommunalt vatten och avlopp innebär också en stor miljövinst då läckande avloppsvatten bidrar till förstörd havsmiljö och förgiftat grundvatten. Om Kungälv ska kunna växa och vara beboligt året runt längs kusten är denna utbyggnad nödvändig.

  Sidan skapades: