Ursprungsmärkning

Att teckna elavtal hos Kungälv Energi är att göra ett aktivt val för en bättre miljö. All el som vi säljer kommer från bioenergi, vatten-, sol- och vindkraft. Den del av elen som är egenproducerad kommer från bioenergi vid Munkegärdeverket i Kungälv och från det första vindkraftverket i Kungälvs kommun, Vindrosen. Utöver denna produktion har vi ett samarbete med Skellefteå Kraft som hjälper oss att täcka upp för efterfrågan.

Biobränsle

Visste du att Munkegärdeverket inte bara producerar fjärrvärme? Här utvinns också lokalproducerad el från biobränsle. I dagsläget produceras nio miljoner kWh el per år, vilket motsvarar ca. 4 500 hushåll.

Vindkraft

Vindkraftverket Vindrosen i Kode producerar el till ca. 3 700 hushåll.

Vattenkraft

För att möta efterfrågan på el har vi ett samarbete med Skellefteå Kraft som förser oss med ursprungsmärkt el. Mer information om Skellefeå Kraft hittar du på deras hemsida, skellefteakraft.se.

Solenergi

Vi köper också solel från mikroproducenter i Kungälvs kommun. Vi har även en egen anläggning med solceller där vi producerar el till våra elbilar i bilpoolen.

  Sidan uppdaterades: