Laddning av elbilar

För att möta ett växande behov av laddstationer och göra det enklare för Kungälvsborna att välja elbil framför bensin- eller dieselbil installerar vi nu fler laddstationer runt om i Kungälv. Vi har fått beviljat bidrag från Klimatklivet för att att bygga 49 laddstolpar à 22 kW. Varje stolpe har två uttag vilket innebär totalt 98 laddplatser. Vi hyr ut laddstationerna till kommunen, bostadsbolag och näringsidkare som betalar en månadshyra, i övrigt sköter vi all drift och underhåll. De nya laddstationerna kommer att installeras under våren 2018, dessa är markerade med ljusare grönt i kartan. Visa kartan i eget fönster.

Sedan tidigare finns det fem platser i Kungälv där du kan ladda din elbil. Laddstationerna finns i Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.  

Felanmälan

För felanmälan vänligen ring 0303-132 70 eller maila thomas.skareby@kungalvenergi.se

  Sidan uppdaterades: